Aby odnaleźć dane o osobie zmarłej pochowanej na cmentarzu parafialnym w Starym Bojanowie należy w poniższej wyszukiwarce wypełnić minimum jedno pole – imię, nazwisko lub datę śmierci. Im więcej danych podamy, tym wyniki wyszukiwania będą dokładniejsze.