Witamy na stronie umożliwiającej odnalezienie osób pochowanych na cmentarzu w Starym Bojanowie k. Śmigla.

W serwisie znajduje się wyszukiwarka, która wskaże poszukiwane groby w formie tabelarycznej (kwatera, rząd, numer nagrobka). Jeżeli w systemie zostanie wprowadzone zdjęcie nagrobka, to również zostanie ono wyświetlone.

Ostatnio zmarłe oso

W wyjątkowych przypadkach mogą wystąpić sytuacje, w których informacja o grobie nie zostanie wyświetlona. Należy je zgłaszać na adres poczty elektronicznej parafii [email protected].


Jak znaleźć informacje o grobie na cmentarzu?

  • Po kliknięciu w zakładkę „Wyszukiwanie zmarłych” pojawia się formularz, w którym umieszczamy dane potrzebne do znalezienia grobu: imię, nazwisko, data śmierci. UWAGA: wystarczy podać dowolne kryteria z tej listy – np. samo nazwisko.
  • W przypadku znalezienia danych odpowiadających wpisanym założeniom uzyskujemy informacje o zmarłym.
Informacje o osobach zmarłych w ostatnim czasie znajdują się tutaj: https://cmentarz.parafiastarebojanowo.pl/ostatnio-zmarli/